2024 год

Протокол заседания правления ЛенРТК № 22 от 11.06.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 21 от 27.05.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 20 от 16.05.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 19 от 14.05.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 18 от 06.05.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 17 от 26.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 16 от 22.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 15 от 16.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 14 от 09.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 13 от 03.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 12 от 01.04.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 11 от 29.03.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 10 от 27.03.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 9 от 18.03.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 8 от 04.03.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 7 от 27.02.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 6 от 15.02.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 5 от 12.02.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 4 от 09.02.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 3 от 29.01.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 2 от 23.01.2024

Протокол заседания правления ЛенРТК № 1 от 15.01.2024